Vstopnice

Obiščite prireditve Narodnega doma Maribor po najbolj ugodnih poteh

Vstopnice

Obiščite prireditve Narodnega doma Maribor po najbolj ugodnih poteh
E Narodni dom Maribor E Vstopnice
Vstopnice

Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor

Narodni dom Maribor
Ulica kneza Koclja 9, 2000 Maribor
Vhod z Ulice slovenske osamosvojitve

E-naslov: vstopnice@nd-mb.si
Telefon: 02 2294050, 02 2294011 in 031 479 000

Delovni čas

Za vas smo na voljo od ponedeljka do petka med 10. in 13. uro in eno uro pred prireditvijo v organizaciji Narodnega doma Maribor na lokaciji prireditve.

Poletni delovni čas

Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor bo zaprta od 18. julija do 9. avgusta, prav tako pa tudi 16. avgusta. Spletna prodaja vstopnic bo potekala nemoteno. Zahvaljujemo se za razumevanje.

 

SPLETNA PRODAJA

Enostavno, priročno.

Slika vhoda Info pisarne

PROGRAMSKI SKLOPI

Abonma Orkestrskega cikla 2024/2025

Programska knjižica 2024/2025

Orkestrski cikel Narodnega doma Maribor obsega koncertna gostovanja vrhunskih tujih in domačih simfoničnih in komornih orkestrov. S tem skrbimo za predstavitev vrhunske glasbene poustvarjalnosti visokih mednarodnih standardov, hkrati pa zagotavljamo dostopnost tovrstne produkcije širši publiki.

Sodelujoče zasedbe izhajajo iz različnih držav ter predstavljajo različne tradicije in pristope k orkestrski poustvarjalnosti. Pri naboru gostujočih orkestrov si vedno prizadevamo, da izbor odraža raznolikost aktualnega glasbenega poustvarjanja ter sveže estetske pristope in programska težišča. V okviru mednarodno naravnanega cikla posvečamo pozornost tudi predstavljanju najboljših domačih orkestrov oz. komorno-orkestrskih zasedb in domačih solistov ter dirigentov.

Z uglednimi orkestri prihajajo tudi vodilni svetovni solisti in dirigenti, ki jim neredko pritiče tudi zvezdniški predznak. Program se s tem postavlja ob bok produkcijam v večjih glasbenih središčih (primerljivo denimo s sosednjimi mesti Ljubljano, Gradcem ali Zagrebom). Ta dosežek omogoča naša organizacijska podkovanost, ki temelji na večdesetletnih izkušnjah ter dobrih povezavah v mednarodnih poslovnih mrežah.

Orkestrski cikel

 • 115 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 84 € (upokojenci in invalidi); 30 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 105 € (odrasli); 30 € (otrok)
 • 29 € (redna cena vstopnice); 21 € (upokojenci in invalidi); 7 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 26 € (odrasli); 7 € (otrok)

Koncertni dvojček

 • 172 € (redna cena abonmaja Orkestrskega in Komornega cikla; 10 koncertov); 128 € (upokojenci in invalidi); 50 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 155 € (odrasli); 50 € (otrok)

Abonma Komornega cikla 2024/2025

Programska knjižica 2024/2025

Komorni cikel Narodnega doma Maribor sestavljajo nastopi vrhunskih slovenskih in tujih solistov ter komornih zasedb.

Cikel komornih koncertov po eni strani omogoča domačemu občinstvu stik z vodilnimi mojstri instrumentalisti in pevci v mednarodnem merilu, po drugi strani pa predstavlja visoko profesionalno in referenčno platformo, ki spodbuja formiranje in nastope novih zasedb, v katerih imajo vodilne vloge slovenski uveljavljeni in najbolj nadarjeni mladi glasbeniki. Tako je Komorni cikel stičišče slovenskega z mednarodnim, saj se v njegovem okviru prepletajo vrhunski mednarodni dosežki in najbolj ambiciozne slovenske glasbene moči. To omogoča mednarodno kontekstualizacijo dosežkov domačih glasbenikov.

Raznolikost glasbenih zasedb, ki sodelujejo pri Komornem ciklu, prispeva k izredni pestrosti koncertnih programov. Pri repertoarju si ne postavljamo trdno zakoličenih omejitev in smo odprti za različne glasbene sloge ter prehajanja v druge glasbene žanre.

Komorni cikel

 • 76 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 44 € (upokojenci in invalidi); 20 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 68 € (odrasli); 20 € (otrok)
 • 19 € (redna cena vstopnice); 11 € (upokojenci in invalidi); 5 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 17 € (odrasli); 5 € (otrok)

Koncertni dvojček

 • 172 € (redna cena abonmaja Orkestrskega in Komornega cikla; 10 koncertov); 128 € (upokojenci in invalidi); 50 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 155 € (odrasli); 50 € (otrok)

Abonma Mladinskega cikla 2024/2025

Programska knjižica 2024/2025

Mladinski cikel je niz koncertov, ki so vsebinsko in metodološko glasbene učne ure za šolsko mladino in dopolnjujejo oziroma nadgrajujejo redno šolsko in srednješolsko izobraževanje.

Cikel je razdeljen na tri starostne stopnje in s tem omogoča, da se vanj vključujejo otroci prve triade osnovne šole (red Pizzicato), druge triade osnovne šole (red Crescendo) in tretje triade osnovne šole ter srednješolci (red Furioso). Za otroke prve in druge triade je Mladinski cikel prepleten s programom Kulturni dnevnik, ki ob ogledu koncerta ali predstave z raznovrstnimi delavnicami dopolnjuje vsebino Mladinskega cikla ter otrokom približa glasbeno umetnost in jih vzgaja v glasbenem duhu, da bi mladež, potem ko odraste, z naklonjenostjo in predznanjem spremljala koncerte Orkestrskega in Komornega cikla. Mladini skozi sproščeno vzdušje zanje prilagojenih koncertov predstavlja glasbila, skladatelje z vsega sveta, sodobne slovenske interprete in koncertni bonton, uvaja jih v glasbeno zgodovino in vzgaja v razgledane poslušalce dobre glasbe.

Mladinski cikel

 • 20 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 5 € (redna cena vstopnice).

  Gledališki abonma Komedija 2024/2025

  Abonmajski cikel Komedija v Narodnem domu je gledališki abonma, ki se uvršča med najbolj prepoznavne abonmajske cikle v Mariboru in okolici.

  Naš cilj, pripeljati v Narodni dom ter v Maribor najnovejše in najboljše slovenske predstave te zvrsti, smo uspešno realizirali. Skozi sezono se v vsakem redu cikla zvrstijo najboljše predstave te gledališke zvrsti. Izbor predstav vršimo na osnovi aktualne ponudbe gledaliških produkcij v Sloveniji, kjer sodelujejo nagrajeni igralci in igralke, predstave pa režirajo najboljši slovenski režiserji. Naš cilj je obdržati visoko raven kakovosti programa ter s tem gledalcem omogočiti vpogled v ustvarjalnost slovenske gledališke produkcije, hkrati pa jim nuditi možnost dobre sprostitve.

  Izbirate lahko med dvema redoma:

  • red PONEDELJEK (predstave bodo predvidoma ob ponedeljkih ob 20.00)
  • red PETEK (predstave bodo predvidoma ob petkih ob 20.00)

  Presedanje abonentov Komedije je možno le med abonmajskimi redi (Ponedeljek in Petek), ne pa tudi v terminih za izven, ki niso del abonmajskega programa. Abonente vljudno prosimo, da presedanja uredijo v času dopoldanskih uradnih ur Informacijske pisarne (med 10. in 13. uro), lahko tudi preko telefona ali e-pošte. Presedanja v primeru razprodanih terminov ne moremo zagotoviti. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

  Vpis za dosedanje abonente bo predvidoma v mesecu septembru, vpis za nove abonente se bo pričel po zaključku vpisa podaljšanja.

  Nakup abonmaja po redni ceni je mogoč tudi preko spleta, z znižano ceno pa le v naši Informacijski pisarni.

   Otroški gledališki abonma Kekec 2024/2025

   Abonma Kekec je gledališki cikel predstav, ki so namenjene otrokom med tretjim in osmim letom starosti. V vsaki sezoni povabimo k sodelovanju najboljše produkcije iz vse Slovenije, ki so narejene za otroke.

   Poleg tega, da ponudi otrokom kakovostno gledališko produkcijo in jih navdušuje za gledališko umetnost, ima abonma Kekec tudi izobraževalno-vzgojni cilj. Skozi dogajanje na odru, ki ga otroci pozorno spremljajo in pri njem nemalokrat, opogumljeni s strani nastopajočih, tudi z veseljem aktivno sodelujejo, jim na nevsiljiv ter s kulturo oplemeniten način prikazujemo raznolikost sveta. Le-ta je lahko pravljičen, lep in zabaven, a tudi žalosten in nepravičen. Predstave jim tako skozi uprizarjanje raznolikih vsebin nudijo vpogled v dobro, slabo in ves diapazon vmes ter jih učijo o vrednotah, dobroti in pogumu, ki lahko z roko v roki s poštenostjo in vztrajnostjo premagajo vse.

   Po predstavi lahko otroci obiščejo tudi Kekčeve poustvarjalnice - kreativne delavnice na temo predstave in tako vsebino ponovno podoživijo, osmislijo ter nadgradijo. S tem spodbujamo tudi kreativnost naših malih obiskovalcev.

   Predstave bodo predvidoma ob nedeljah ob 11.00.

   Ker želimo otrokom omogočiti nemoteno spremljanje predstave, smo prvih deset vrst v dvorani rezervirali zanje. Spremljevalci lahko sedite od 11. do zadnje vrste ali na balkonu, enako velja za spremljevalce, ki želijo sedeti skupaj z otroki. Vljudno prosimo za upoštevanje sedežnega reda in se vam zahvaljujemo za razumevanje.

   Vpis za dosedanje abonente bo predvidoma v mesecu septembru, vpis za nove abonente se bo pričel po zaključku vpisa podaljšanja.

   Nakup abonmaja po redni ceni je mogoč tudi preko spleta, z znižano ceno pa le v naši Informacijski pisarni.

    Kulturni dnevnik

    Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturna vzgoja šolajoče se mladine, katere pomemben del in eden od temeljnih ciljev je vzgajanje kritičnega in občutljivega gledalca in prihodnjega soustvarjalca kulturne krajine.

    Ob dogodkih so predvideni vodeni ogledi po ustanovah, spoznavanje zakulisja in poklicev s področja kulture ter poustvarjalne dejavnosti, ki so tematsko povezane z vsebinami predstav oziroma predstavitev. Tako mladim omogočimo aktivno udeležbo, ki pripomore k razvijanju njihovih spretnosti, domišljije in ustvarjalnosti. Kulturni dnevnik s programom združuje večino mariborskih osnovnih šol in s tem zelo široko populacijo otrok ter preko 20 kulturnih ustanov iz zelo širokega spektra kulturnih vsebin, med njimi tudi vse vidnejše kulturne ustanove v mestu.

     Cikel Jazz v Narodnem domu

     Jazz v Narodnem domu že vse od leta 2000 (tedaj še z imenom Skrite note) ponuja sodobno glasbeno ponudbo z vsega sveta, pretežno iz kreativne tradicije jazza in etno glasbe ter mešanja s sodobnimi vplivi. Osredotočamo se na inovativne, moderne in kreativne pristope nastopajočih, ki s svojimi koncerti presegajo žanrske, starostne, geografske, kulturne in rasne omejitve ter stereotipe, pri čemer je ključni poudarek na jazzovski glasbi.

     Po več kot dvajsetih letih delovanja je cikel Jazz v Narodnem domu Maribor edini redni in nepretrgan cikel jazzovske glasbe v Mariboru, ki praviloma enkrat mesečno predstavlja najvidnejša imena nastopajočih na področju sodobne mednarodne jazzovske ponudbe.

     V več kot dvajsetih letih delovanja se je v ciklu zvrstilo več kot 1000 nastopajočih z vsega sveta, ki so se predstavili z aktualnimi diskografskimi izdelki. Še danes pa velja da se skozi cikel Jazz v Narodnem domu predstavljajo avtorji, ki sodijo v vrh aktualne ponudbe evropske oz. svetovne jazzovske produkcije. Prav ta bogat nabor umetnikov pa Jazz v Narodnem domu umešča na nacionalni in mednarodni zemljevid prepoznanih programov, ki na koncerte privabi goste iz drugih krajev Slovenije ter celo iz tujih mest sosednjih držav.

     Koncerti so predvidoma ob 20.30 na Malem odru v Narodnem domu.

     Po redni ceni je nakup vstopnic za posamezni koncert mogoč tudi preko spleta, z znižano ceno pa le v naši Informacijski pisarni. Nakup abonmaja ni možen.

      Promenadni koncerti

      Promenadni koncerti vse odvijajo ob sončnih nedeljah od konca maja in vse do začetka septembra pri paviljonu v Mestnem parku.

      Koncerti, ki jih izvajajo lokalna in okoliška kulturna društva, naznanijo pomlad, park napolnijo z glasbo in polepšajo nedeljski sprehod družinam, naključnim obiskovalcem, turistom in predvsem stalnemu domačemu občinstvu. V paviljonu bomo znova priča pestri ljubiteljski dejavnosti kulturnih društev in amaterskih kulturnih skupin, znova bodo nastopile različne godbe na pihala, komorne zasedbe ter ljudski pevci in godci, ki bodo zvočno izpolnili nedeljske dopoldneve ljubiteljem parka in narave.

      Koncerti so predvidoma ob nedeljah, ob 10.30 v Mestnem parku.

      Ogled koncertov je brezplačen.

       Vilinsko mesto

       Festival Vilinsko mesto je mesto v mestu; je mesto, ki obstaja samo v naših domišljijah in mesto, kot bi si ga želeli vse leto.

       Vilinsko mesto so čarobni kotički, ulice, dvorišča, izbe in razstavišča v središču Maribora, kjer se vsak december odvijajo raznolike kulturne prireditve in ustvarjalne delavnice za vse generacije. Vetrinjski dvor se preobleče v čarobni Vilinski dvor, Maribor pa se prelevi v mesto pravljičnih zimskih doživetij za vso družino. Mesto, v katerem se igramo, ustvarjamo in družimo.

       Jedro dogajanja vsako leto predstavljajo kulturne prireditve v Vilinskem dvoru, kjer kraljuje Vilinski oder. Najsvetlejši in najživahnejši oder v mestu podarja malim in velikim glasbene, gledališke in lutkovne predstave, koncerte mladih talentov in uveljavljenih glasbenikov, ustvarjalne, plesne in DJ delavnice, čitalnico, igralnico, pravljice in pripovedke, za povrh pa navrže še čarovniški urok ali dva. Vilinke in vilinci še posebej bogat glasbeni program pripravijo ob adventnih vikendih in med šolskimi počitnicami. Dogaja se tudi zunaj obzidja Vilinskega dvora: parki, drevesa in trgi zasijejo v pisanih lučeh svetlobnih postavitev, ulice čez dan zavzamejo tematski sprehodi, zvečer pa Ana Mrzla Mariborska, ki v mesto pripelje ogenj in ulično gledališče.

       Festival Maribor

       Festival Maribor je festival dobre (klasične) glasbe. Jesensko glasbeno slavje, ki mesto obarva v rumeno.

       Dan, ko čas utripa v taktu glasbenih mojstrovin. Večer, ko te prevzame moč glasbe. Trenutek, ko te ponese strast srca.

       Zibelka novih zvokov, zemljevid neodkritih glasbenih krajin, izstrelišče v nova ozvezdja. Laboratorij, kjer se iskri izvirnost in brusi ustvarjalnost! Most med glasbenimi obdobji, stičišče umetniških izrazov.

       Ocean novih znanstev, pristan prijateljstva. Prava priložnost za prvi stik s klasično glasbo, prefinjena ponudba žlahtnih užitkov za poznavalce.

       Festival z vrhunskim naborom mednarodno uveljavljenih glasbenih umetnikov in poznavalskim izborom mladih talentov.

       Festival s ponosno polstoletno tradicijo in prodornim pogledom, uprtim v prihodnost.

       Festival Lent

       Zgodba Festivala Lent je zgodba večerov, ki dišijo po poletju in vabijo v družbo, ven, pod zvezdno nebo, med pisane luči, zvoke in ritme. Na trge, ki se prelevijo v odre, na ulice, ki valovijo s pisano reko obiskovalcev z vsega sveta, v mesto, kjer se srečaš s prijatelji. V mesto, ki diha, utripa, živi!

       Festival Lent v mesto pripelje umetnike iz vsega sveta, tudi iz tistih kotičkov, ki sicer le redko najdejo mesto na festivalskih odrih. Maribor v času festivala postane prostor odkrivanja, spoznavanja, srečevanja in sobivanja najrazličnejših kultur. Pisanost in raznolikost festivala aktivno oblikuje in razvija kulturo sprejemanja ter gradi pot k odprti družbi.

       Festival Lent je festival festivalov ne samo zaradi svoje tradicije in velikosti, ampak znotraj njega tako ali drugače najdejo svoje mesto in obiskovalce tudi drugi pomembni mestni festivali. Prepustite se čarom Folkarta, kjer se srečata tradicija in ustvarjalnost in iz katerega Festival Lent pravzaprav izvira. Spoznajte nagajivo Ano Desetnico, festival uličnega gledališča, ki se je rodil prav v mestu ob Dravi. Pridružite se nam na vrhunskih dogodkih festivala JazzLent z Jazz Podijem, kjer zazvenijo najboljši ritmi jazz, funk in svetovnih glasb. Za najpomembnejše ljubitelje ustvarjanja in umetnosti na svetu pa je tu Art kamp, kjer se prepletajo raznolike izkušnje otrok - ustvarjalcev boljšega jutri. Do solz vas bo nasmejal StandUpLent, nove svetove ustvarjanja pa boste lahko spoznavali ob programih festivalov Stoptrik in Dokudoc. Prepustite se raznolikim svetovom znotraj Festivala Lent in ustvarite nepozabne spomine!

       UGODNOSTI

       Ugodneje za študente in dijake

       V sodelovanju s ŠOUM omogočamo za študente in dijake ugodnejše cene za različne dogodke.

        Koncertni dvojček

        • 172 € (redna cena abonmaja Orkestrskega in Komornega cikla; 10 koncertov); 128 € (upokojenci in invalidi); 50 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 155 € (odrasli); 50 € (otrok)

        Orkestrski cikel

        • 115 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 84 € (upokojenci in invalidi); 30 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 105 € (odrasli); 30 € (otrok)
        • 29 € (redna cena vstopnice); 21 € (upokojenci in invalidi); 7 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 26 € (odrasli); 7 € (otrok)

        Komorni cikel

        • 76 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 44 € (upokojenci in invalidi); 20 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 68 € (odrasli); 20 € (otrok)
        • 19 € (redna cena vstopnice); 11 € (upokojenci in invalidi); 5 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 17 € (odrasli); 5 € (otrok)

        Popust velja ob predložitvi veljavne študentske ali dijaške izkaznice, uveljavite ga lahko ob nakupu vstopnic v Informacijski pisarni ali v času festivala na festivalskih prodajnih mestih. Število subvencioniranih vstopnic je omejeno.

        Ugodneje za upokojence

        V okviru Koncertne poslovalnice upokojencem ponujamo ugodnejše cene.

        Koncertni dvojček

        • 172 € (redna cena abonmaja Orkestrskega in Komornega cikla; 10 koncertov); 128 € (upokojenci in invalidi); 50 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 155 € (odrasli); 50 € (otrok)

        Orkestrski cikel

        • 115 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 84 € (upokojenci in invalidi); 30 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 105 € (odrasli); 30 € (otrok)
        • 29 € (redna cena vstopnice); 21 € (upokojenci in invalidi); 7 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 26 € (odrasli); 7 € (otrok)

        Komorni cikel

        • 76 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 44 € (upokojenci in invalidi); 20 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 68 € (odrasli); 20 € (otrok)
        • 19 € (redna cena vstopnice); 11 € (upokojenci in invalidi); 5 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 17 € (odrasli); 5 € (otrok)

        Ugodneje za družine

        V okviru Koncertne poslovalnice družinam ponujamo ugodnejše cene.

        Koncertni dvojček

        • 172 € (redna cena abonmaja Orkestrskega in Komornega cikla; 10 koncertov); 128 € (upokojenci in invalidi); 50 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 155 € (odrasli); 50 € (otrok)

        Orkestrski cikel

        • 115 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 84 € (upokojenci in invalidi); 30 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 105 € (odrasli); 30 € (otrok)
        • 29 € (redna cena vstopnice); 21 € (upokojenci in invalidi); 7 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 26 € (odrasli); 7 € (otrok)

        Komorni cikel

        • 76 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 44 € (upokojenci in invalidi); 20 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 68 € (odrasli); 20 € (otrok)
        • 19 € (redna cena vstopnice); 11 € (upokojenci in invalidi); 5 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 17 € (odrasli); 5 € (otrok)

        Ugodneje za skupine

        V okviru Mladinskega cikla skupinam (nad 10 oseb) nudimo 20% popust ob nakupu vstopnice ali abonmaja. Spremljevalci imajo prost vstop.

        Popust za priporočilo

        Abonente pretekle sezone, ki za ogled koncertov v abonmaju navdušijo tudi svoje prijatelje,
        nagrajujemo z dodatnimi popusti – tako za sedanjega abonenta kot tudi za novega abonenta, saj lahko oba uveljavita:

        • 15 % nižjo ceno abonmaja Orkestrski cikel in
        • 30 % nižjo ceno abonmaja Komorni cikel.

        Ugodnosti za invalide

        V okviru Koncertne poslovalnice invalidom ponujamo cene s popustom.

        Koncertni dvojček

        • 172 € (redna cena abonmaja Orkestrskega in Komornega cikla; 10 koncertov); 128 € (upokojenci in invalidi); 50 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 155 € (odrasli); 50 € (otrok)

        Orkestrski cikel

        • 115 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 84 € (upokojenci in invalidi); 30 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 105 € (odrasli); 30 € (otrok)
        • 29 € (redna cena vstopnice); 21 € (upokojenci in invalidi); 7 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 26 € (odrasli); 7 € (otrok)

        Komorni cikel

        • 76 € (redna cena abonmaja; 5 koncertov); 44 € (upokojenci in invalidi); 20 € (študenti, dijaki); Družinski abonma: 68 € (odrasli); 20 € (otrok)
        • 19 € (redna cena vstopnice); 11 € (upokojenci in invalidi); 5 € (študenti, dijaki, otroci); Družinska vstopnica: 17 € (odrasli); 5 € (otrok)

        Za invalide na vozičkih je ogled predstav v organizaciji Narodnega doma Maribor brezplačen, vendar morajo svoj prihod najaviti Informacijski pisarni v času uradnih ur, lahko preko telefona ali e-pošte, saj za vstop na prireditev potrebujejo vstopnico. Spremljevalec invalida na vozičku vstopnico plača.

        Kartica Moj izbor

        Kdor ne želi izbrati le dogodkov posameznega sklopa, temveč raje obiskuje raznolike prireditve in koncerte znotraj več programskih sklopov, lahko izbere kartico Moj izbor. S kartico Moj izbor boste lahko izbirali med vsemi prireditvami, ki jih organizira Narodni dom Maribor, sami določili višino skupnega vplačila na kartico in tako uveljavljali popust glede na višino vplačanega zneska, in sicer:

        • Moj izbor 1: 10 % popust ob vplačilu od 50 € do 99 €,
        • Moj izbor 2: 20 % popust ob vplačilu od 100 € do 149 €,
        • Moj izbor 3: 25 % popust ob vplačilu nad 150 €.

        Pri dvigu vsake vstopnice vam priznamo popust na redno ceno vstopnice glede na vplačano kategorijo kartice, imetniki kartic lahko dvignete več vstopnic hkrati, stanje dobroimetja se na vaši kartici ob nakupu zmanjša za vrednost s priznanim popustom. Prav tako lahko dobroimetje obnovite kadarkoli med letom in ga prenašate iz ene sezone v drugo.

        Dobroimetja na kartici ni možno zamenjati za gotovino ali darilne bone. Ugodnosti kartice Moj izbor lahko koristite na redne cene vstopnic. Ugodnosti kartice Moj izbor se z ostalimi popusti izključujejo. S kartico Moj izbor ne morete kupiti rednih abonmajskih sedežev in vstopnic za dobrodelne koncerte. Ostale ugodnosti so specificirane pri posameznih dogodkih.

        Brezposelne osebe

        Za prireditve v naši organizaciji lahko eno uro pred prireditvijo brezposelna oseba, ob predložitvi dokazila o brezposelnosti, dobi brezplačno vstopnico, če so vstopnice še na voljo. Rezervacija te vstopnice ni mogoča.

        Popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo.

        NAČINI PLAČILA IN VRAČILA

        Plačilne kartice

        Nakup vstopnic v Informacijski pisarni lahko opravite z naslednjimi plačilnimi karticami: Visa, Mastercard, BA kartica/Maestro, Diners in Karanta.

        Spletni nakup vstopnic lahko opravite z naslednjimi karticami oz. plačilnimi sistemi: Visa, Mastercard, BA kartica/Maestro, Diners in American Express.

        Plačilni nalog

        Znesek za vnaprej dogovorjeno število vstopnic lahko poravnate s plačilnim nalogom na račun Narodnega doma Maribor, podatke o sklicu dobite v Informacijski pisarni. Kopijo vplačila pošljite Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor po elektronski pošti vstopnice@nd-mb.si.

        Vstopnice prevzamete najkasneje pol ure pred prireditvijo!

        Vstopnica je lahko tudi lepo darilo!

        Razveselite svoje najbližje, prijatelje ali poslovne partnerje in jim podarite darilni bon za katerokoli prireditev v organizaciji Narodnega doma Maribor. Tako jim podarite pester nabor prireditev, med katerimi lahko sami izberejo najljubšo in darilo unovčijo za vstopnico.

        Darilni bon je plačilno sredstvo za vse prireditve v organizaciji Narodnega doma Maribor. Bona ni mogoče zamenjati za gotovino. Denarja za vstopnice v vrednosti, ki je nižja od darilnega bona, ne vračamo. Ob nakupu vstopnic v vrednosti, višji od bona, je potrebno doplačilo. Nakup darilnih bonov je možen le v Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor.

        Odpoved prireditve

        V primeru odpovedi prireditve s strani organizatorja lahko vstopnice zamenjate ali vam vrnemo denar. Vašo odločitev nam morate sporočiti v roku enega tedna po odpadli prireditvi.

        Načini vračila

        • Kupcu se za odpovedane prireditve vrne kupnina ali se mu z njegovim soglasjem izda dobropis, ki ga kupec vnovči za katerokoli drugo prireditev.
        • Organizator ni dolžan povrniti kupnine za spremenjen program prireditve, v kolikor je sprememba nastala zaradi višje sile.
        • Za odpadle prireditve si bo Narodni dom Maribor prizadeval poiskati nove datume. O novih terminih ter tudi o tem, za katere prireditve ni zagotovljen novi termin in so odpovedane, organizator kupce vstopnic obvešča sproti na spletnih straneh in socialnih omrežjih. Kupljene vstopnice za prestavljene prireditve veljajo za nadomestne termine in jih obiskovalcem ni treba menjati (če ni navedeno drugače). Če obiskovalcem novi termin prireditve ne ustreza ali je ta odpovedana, Narodni dom Maribor izda dobropis v znesku cene vstopnice ali povrne kupnino. Dobropis ali zahtevek za vračilo kupnine je treba urediti do dneva novega datuma prestavljene prireditve.
        • V primeru, da bo prireditev odpovedana pred polovico izvedenega programa, je kupec upravičen do povračila vrednosti vstopnice. Povračilo lahko zahteva v roku enega tedna po odpovedi.